Nunalaani Hivayautit Nampangit - Iliharviit

Iqaluit
Nakasuk Iliharvik:
867-979-5281
Inuksuk Iningniit Iliharviat:
867-979-5281
Joamie Iliniarvik Iliharvik:
867-979-6206 
Ilihaliarpaarvik:
867-979-7200 
Ikpiaryuq
Inuujaq (K-12):
867-439-8843
Ilihaliarpaarvik:
867-439-9913 
Arviat
Levi Angmak (K-5):
867-857-2547
Qitiqliq (5-8):
867-857-2778
John Arnalukjuak (9-12):
867-857-4223
Ilihaliarpaarvik:
867-857-2903 
Qamanittuaq
Rachel Amgnammaktig (K-6):
867-793-2513 
Jonah Amitnaaq (7-12):
867-793-4657
Ilihaliarpaarvik:
867-793-2971
Iqaluktuutiak
Kullik (K-6):
867-983-2510
Killinik (7-12):
867-983-2726
Ilihaliarpaarvik:
867-983-4108 
Kinngait
Sam Pudiat (K-6):
867-897-8332
Peter Pitseolak (7-12):
867-897-8826
Ilihaliarpaarvik:
867-897-8825 
Igluligaaryuk
Victor Sammurtok (K-12):
867-898-9048
Ilihaliarpaarvik:
867-898-9048 
Kangiqtugaapik
Quluaq (K-12):
867-924-6313
Ilihaliarpaarvik:
867-924-6371 
Salliq
Sakku Iliharvik (K-6):
867-925-9923
Ilihaliarpaarvik:
867-925-9746 
Ausuittuq
Umimmak Iliharvik (K-12):
867-980-9921
Ilihaliarpaarvik:
867-980-4100 
Urhuqtuuq
Quqshuun (K-6):
867-360-7201
Qiqrtaq (7-12):
867-360-7414
Ilihaliarpaarvik:
867-360-6060 
Saniraryaq
Arnaqjauaq Iliharvik (K-12):
867-928-8855
Ilihaliarpaarvik:
867-928-8803
Igloolik
Ataguttaaluk Nukakhiit (K-6):
867-934-8996
Ataguttaaluk Iningniit (7-12):
867-934-8600
Ilihaliarpaarvik:
867-934-8733 
Kimmirut
Qaqqalik (K-12):
867-939-2221
Ilihaliarpaarvik:
867-939-2414
Kugaaruk
Kugaardjuq (K-12):
867-769-6211
Ilihaliarpaarvik:
867-769-7206 
Naujaat
Tusarvik (K-12):
867-462-9920
Ilihaliarpaarvik:
867-462-4840 
Pangnirtung
Alookie (K-5):
867-473-8803
Attagoyuk (6-12):
867-473-8815
Ilihaliarpaarvik:
867-473-8923 

Mittimatalik
Ulaajuk (K-5):
867-899-8964
Nasivvik (6-12):
867-899-8864
Ilihaliarpaarvik:
867-899-8837 

Qikiqtarjuaq
Inuksuit (K-12):
867-927-8938
Ilihaliarpaarvik:
867-927-8847 
Kangiqliniq
Leo Ussak (K-6):
867-645-2814
Maani Ulujuk (7-12):
867-645-2761
Alaittuq (5-6):
867-645-2780
Ilihaliarpaarvik: 
867-645-5500
Kangirqliniq Centre:
867-645-2674
Qausuittuq
Qarmartalik Iliharvik (K-12):
867-252-3888
Ilihaliarpaarvik:
867-252-3782
Sanikiluaq
Patsaali Iningniit Iliharviat:
867-266-8173
Ilihaliarpaarvik:
867-266-8885
Taloyoak
Netsilik (K-12):
867-561-5181
Ilihaliarpaarvik:
867-561-5371 
Tikiraryuaq
Inuglak (K-12):
867-896-9300 
Ilihaliarpaarvik:
867-896-9406