DIY Qaritauyakkurutikhat Atuqtakhat - Code Avengers

Code Avengers

Code Avengers qaritauyakkurutikhat ikayuutikhatit ilihautikhanik naunaiyautikhanik ulapqidjutinik, atuqtakhanik, qaritauyakkurutikhanik alianaqtunik ihuaqtunik inungnit ulapqiuyakhanik. HTML, CSS unalu JavaScript ayuikhautikhanik qunngiaglugit maliktakhainik ayuikhalihaqtunit.

code avengers logo