Nunalaani Hivayautit Nampangit - Taiguliqiviit Katimaviangit

Taiguliqiviit Katimaviat Albertami
http://www.laa.ca/ 
Kivataanirmi Nunaqyuangit Taiguliqiviit Katimaviats
http://www.apla.ca/
British Columbiami Taiguliqiviit Katimaviat
https://bclaconnect.ca/
Manitobami Taiguliqiviit Katimaviat
http://www.mla.mb.ca/ 
Nunavunmi Taiguliqiviit Katimaviat
http://nunavutlibraryassociation.ca/ 
Ontariomi Taiguliqiviit Katimaviat
http://www.accessola.org/web 
Quebecmi Taiguliqiviit Katimaviat
http://www.abqla.qc.ca/
Librarianship.ca
https://librarianship.ca/
Americanmi Taiguliqiviit Katimaviat
http://www.ala.org/