Nunavunmi Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit

Talvuuna NPLS

Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit ihiuaqutauyut inungnut atuqtauyukhat ikayuutikhanik inuup pidjutikhainik ihuaqtuniklu ikayuutikhanik nunallaanut. Nunavunmi Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit (NPLS) piqaqtitivaktut tamayakhanik, qaritauyaliqidjutikhanut ikayuutikhanik atuqtauyukhaniklu 11-nut nunallaani taiguagviini Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit takunnakhiplugit hapkuat pidjutikhainik. Ikayuqpaktugut ayuittiaqhimayumit ikayuutikhainik Nunavunmi nunallaanut ikayuutikhaliukhimayunik nunalingni taiguaqtakhaliqiyit.

Nunavutip nunalingni taiguaqtakhaliqiyit qayangnaittangini, atuqtakhaliukhimayunik tamainut ihuaqtunik, takuyuminaqtuniklu, ukpiriyauyunik, angutinut, arnanutlu, piyumayainik, nakingangtunut, pittaaktainutlu. Ikayuqpaktavut inuutivut naunairumayainik atuqtakhainiklu qauyimadjutikhainik inuuhirmingnut ayuigyumidjutikhainiklu. Nunavunmiut ilitturidjutikhainik tunivaktavut nakuudjutikhainik nunamingni nunaryuamiluuniit hilaryuami. Akhuuqhuta nunalingnut hulidjutikhaliurnahuaqpaktugut inuuhiqattiariangita, maniliuqpagiangita, pitquhinut nakuudjutikhainik takupkaibluta pidjutikhainik aallatqiinik ihumagiblugillu ukiuqtaqtumi taimungaaraaluk ayuiqhautikhainik taiguyukhidjutikhanik titirayukhidjutikhainik.

Nunavunmi Nunalingni taiguaqarviit tamainni avikturviini tautungnaqtut aallatqiit taiguakhat makpiraat, piksasuukhat, aallatqiillu ikayuutikhat qaiyunut. Aallat pidjutikhat ilauyut Nutaqqat taiguakhait humunngaraangat quviahuutit quviahuutiqaqtuq taiguarnikkut ikayuutaublunilu, qaritauyakkuut pittaaqhutik, ilitturidjutikhanik, aallanit taiguaqarviinut atullagiaqaqtut.

NPLS-tkut qaritauyakkuurutilgit http://www.publiclibraries.nu.ca talvuuna tautuktaaqtakhi qaritauykkuurutikkut Nunalingnit Aquiqtuutit aallallu atuqtauttaaqtut/ Pulaaqtut takuyumablutik NPLA aquiqtuutiinik uvuuna tautuktaaqtaat takulugu talvuuna http://catalogue.publiclibraries.nu.ca.


Uqaqvikhaq NPLS HQ

Uqaqvigiyumagupkit Nunavut Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit Havaqtuqarviat, qaritauyakkut titiqitlugu, hivayaglugu, titiragvigiluguluunniit talvunga:

Library icon image.Nunavut Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit (NPLS) Havaqtuqarviat
Ataniq, Nunalingni Taiguaqtakhaliqiyit
Titiraqarvia 270
Qamanittuaq, NU X0C 0A0
Hivautautaa: 867-793-3353 Kayumiktukkut: 867-793-3360
qaritauyakkut:


Uqaqvigiyumagupkit atauhirmik taiguagvingnik, naqitlugu hamna takuyanginik nunaptingni taiguagviit page.